Jokaiselle ampumapaikalle on nimettävä valvoja joka vastaa ammunnan turvallisuudesta. Ammunnan valvojan antamia ohjeita on radalla olevien noudatettava. Ammunnan valvojan tehtävänä on valvoa radalla olevien ammunnan turvallisuutta joten et voi samalla ampua. Jokaisen ampumaradalla olevan henkilön on huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla oleville eikä vaaranna muiden turvallisuutta tai et aiheuta häiriötä.

Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Huomioi ratakohtaiset erityisohjeet radan käytölle. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty.
Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Varmista, että käytät vain aseeseen sopivia patruunoita. Noudata annettuja varomääräyksiä.

Ammunta on keskeytettävä sanomalla “SEIS”
– ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
– ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
– ihminen tai eläin havaitaan ampumapaikan etupuolella
– syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on heti keskeytettävä. Toisen henkilön huutaessa SEIS, on oma toiminta keskeytettävä turvallisesti ja toistettava SEIS- huuto kuuluvasti

Saapuessasi ampumaradalle
– nosta punainen varolippu salkoon
– tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
– totea ampumapaikan kunto
– tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
– huomioi muiden ampuminen
– suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen

Poistuessasi ampumaradalta
– varmistu siitä, että aseesi on lataamaton
– kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat ja laita ne niille varattuun paikkaan
– huolehdi siitä että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja muiden  viihtyisyyttä radalla
– tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
– laske punainen varolippu alas

Ammunnan varomääräykset
1. Suojaa näkösi ja kuulosi
2. Käsittele aseita aina kuin ne olisivat ladattuja
3. Vie sormi liipaisimelle vasta kun olet valmis ampumaan, sormivarmistus
4. Pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan
5. Älä käsittele asetta kun joku on maalialueella
6. Suorita latausliike, tähdätty tyhjä laukaus ja varmistus viimeisen laukauksen jälkeen