AMPUMARADAN KÄYTTÖ (Padasjoen harjoitusalueen johtosääntö, Liite 4).

Ratakohtaiset määräykset
Ampumarata-alue on Puolustusvoimien hallinnoima alue. Kaikki radat ovat Puolustusvoimien ympäristöluvan alaisia ja rakennettu Puolustusvoimien turvamääräysten mukaisesti. Rynnäkkökiväärirata on Puolustusvoimien rata. Radan esisijainen käyttöoikeus on heillä, joten muut käyttäjät väistävät Puolustusvoimien ratatarpeita.
Puolustusvoimilla on myös etuoikeus käyttää ns. muiden käyttäjien rakentamia hirvi-, pistooli- ja sovellettua rataa, mutta niiden käytöstä on sovittava ratojen omistajan kanssa. Sama koskee myös koulutuskeskuksen käyttäjiä.

Rynnäkkökiväärirata
Radalla on 26 ampumapaikkaa 150 metrin matkalla sekä 100 ja 50 metrin välivallit sekä näyttösuoja ja ampumakatos 100 metrin vallin vasemmassa reunassa. Radalla saa ampua vain kiväärikaliperäisillä aseilla. Sarjatulella ampuminen on kielletty!

TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY. Taulut on kiinnitettävä taulukehikoihin. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN (pl. ampumahiihto vast. harjoitteluun tarvittavat maalilaitteet) ON KIELLETTY. Ennen ammuntaa on PUNAISET VAROITUSVILKUT ON KÄYNNISTETTÄVÄ. PIMEÄAMMUNNOISSA on lisäksi varoituskilpiin kiinnitettävä punaiset valot.

RATA ON AMMUNNAN JÄLKEEN SIIVOTTAVA, TAULUT ja PUUJÄTTEET POLTETTAVA SEKÄ MUUT JÄTTEET VIETÄVÄ KOULUTUSKESKUKSEN JÄTEKONTTIIN.  Hylsyt hirviradan kopin takana olevaan tynnyriin.

KAIKKIA RATOJA SAA KÄYTTÄÄ arkipäivisin klo 08:00-21:00, lauantaina klo 10:00-18:00 ja sunnuntaina klo 12:00-18:00. Juhlapyhinä ja niiden aattoina (joulu- ja juhannusaatto, pääsiäislauantai) ammunta on kielletty. 

Hirvirata
Käytöstä sovittava Padasjoen Rhy:n toiminnanjohtaja Markus Niemen kanssa puh. 0400-254 537 padasjoki@rhy.riista.fi.
TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY! Taulut on asennettava niin, että luodit osuvat katettuun ampumavalliin. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN ON KIELLETTY! Haulikolla ampuminen kielletty.

Pistoolirata
Radalla saa ampua ainoastaan pistoolein ja revolverilla, ei kiväärikaliperäisillä aseilla. TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY! Taulut on asennettava niin, että luodit osuvat katettuun ampumavalliin. Taulujen kiinnitystä varten on asennettu laudasta tehdyt juoksut. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN ON KIELLETTY! Päällekkäisten ampumatilaisuuksien järjestämisen estämiseksi tulee ajanmukainen ratojen varauslista toimittaa RUL:sta, PADASJOEN RESERVILÄISTEN/URHEILUAMPIJIEN edustajalle, Heikki Koskinen, 0400-853193, heikki.koskinen@padasjoensanomat.fi.

Sovellettu ampumarata
Pistooli- ja hirviradan välissä on pieni sovellettu ampumarata, jota myös reserviläiset voivat käyttää sovelletuissa vast. ammunnoissa. Haulikolla ampuminen kielletty. Rata on toistaiseksi suljettu.

Varomääräysten noudattaminen
Jokaiselle radalle on nimettätävä ammunnanjohtaja joka vastaa siitä, että harjoituksiin osallistuvat noudattavat varomääräyksiä, opetettava ja kerrattava tarvittavassa ne riittävässä laajuudessa ennen harjoituksen alkamista jokaiselle harjoitukseen osallistuvalle.

Ammutut laukaukset
Jokaiselta radalta on oma kansio majoitusrakennus Hauhossa ja sinne on merkittävä ohjeistuksen mukaisesti ammutut laukaukset. Laukaukset on merkittävä päivittäin, missä näkyy myös kellonajat.

Hämeen Ympäristökeskus lupapäätös Nro YSO/77/2009/24.06.2009. Hämeen Rykmentti tekee yhteenvedon vuoden päätyttyä.

MUISTAKAA! Radat tulee olla ammuntojen jälkeen siistittynä. Ammunnan-, harjoituksenjohtaja on henkilökohtaisesti vastuussa alueen siisteydestä. Siivottomaan kuntoon jätetyn radan siivouksen kustannukset tultaneen veloittamaan siivouksen laiminlyönnistä vastaavaa tahoa. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että ko. siivouksen laiminlyönnin tekijältä evätään jatkossa ratojen käyttöoikeus.