KÄYTTÖOHJE

RATOJA SAA KÄYTTÄÄ arkipäivisin klo 08.00 – 21.00, lauantaina klo 10.00 – 18.00 ja sunnuntaina klo 12.00 – 18.00. Juhlapyhinä ja niiden aattoina ammunta on kielletty. RADAT ON AMMUNNAN JÄLKEEN SIIVOTTAVA, TAULUT JA PUUJÄTTEET POLTETTAVA SEKÄ MUUT JÄTTEET VIETÄVÄ KOULUTUSKESKUKSEN JÄTEKONTTIIN. Hylsyt on vietävä hirviradan kopin takana olevaan tynnyriin.

1. Ratakohtaiset määräykset
Ampumarata-alue on Puolustusvoimien hallinnoima alue. Kaikki radat ovat Puolustusvoimien ympäristöluvan alaisia ja rakennettu Puolustusvoimien turvamääräysten mukaisesti. Rynnäkkökiväärirata on Puolustusvoimien rata. Radan esisijainen käyttöoikeus on heillä, joten muut käyttäjät väistävät Puolustusvoimien ratatarpeita. Puolustusvoimilla on myös etuoikeus käyttää ns. muiden käyttäjien rakentamia hirvi-, pistooli- ja sovellettua rataa, mutta niiden käytöstä on sovittava ratojen paikallisten omistajien kanssa. Sama koskee myös koulutuskeskuksen käyttäjiä.

1.1. Rynnäkkökiväärirata
Radalla on 30 ampumapaikkaa 150 metrin matkalla sekä 100 ja 50 metrin välivallit sekä ampumakatos 100 metrin vallin vasemmassa reunassa. Radalla saa ampua vain kiväärikaliperäisillä aseilla (ei haulikko). Sarjatulella ampuminen on kielletty! TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY! Taulut on kiinnitettävä kiinteästi rakennettuihin taululaitteisiin. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN (pl. ampumahiihto tai vast. harjoitteluun tarvittavat maalilaitteet) ON KIELLETTY! Ennen ammuntaa on kytkettävä radalle asennettu vilkkuva punainen varoitusvalo.

1.2. Hirvirata
Käytöstä sovittava Padasjoen Rhy:n toiminnanjohtaja Markus Niemi kanssa puh. 0400-254537 padasjoki@rhy.riista.fi. TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY! Taulut on asennettava niin, että luodit osuvat katettuun ampumavalliin. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN ON KIELLETTY! Haulikolla ampuminen kielletty. Ennen ammuntaa on nostettava punainen varoituslippu salkoon.

1.3. Pistoolirata
Radalla saa ampua ainoastaan pistoolein ja revolverilla, ei kiväärikaliperäisillä aseilla. TAULUJEN KIINNITTÄMINEN VÄLIMAASTOON ON KIELLETTY! Taulut on asennettava niin, että luodit osuvat katettuun ampumavalliin. Taulujen kiinnitystä varten on asennettu laudasta tehdyt juoksut. AMMUNTA METALLIMAALEIHIN ON KIELLETTY! Päällekkäisten ampumatilaisuuksien järjestämisen estämiseksi tulee ajanmukainen ratojen varauslista toimittaa RUL:sta, PADASJOEN RESERVILÄISTEN/ -URHEILUAMPIJIEN edustajalle. Heikki Koskinen puh. 0400-853193, heikki.koskinen@padasjoensanomat.fi. Ennen ammuntaa on nostettava punainen varoituslippu salkoon.

1.4. Sovellettu ampumarata
Pistooli- ja hirviradan välissä on pieni sovellettu ampumarata, jota myös reserviläiset voivat käyttää sovelletuissa tai vastaavissa ammunnoissa. Haulikolla ampuminen radalla on kielletty. Hylsyt on vietävä hirviradan takana olevaan tynnyriin.

2. VAROTOIMINTA
Ammunnanjohtaja (vast.) on vastuussa siitä, että harjoituksiin osallistuvat noudattavat varomääräyksiä. Varomääräykset on opetettava ja kerrattava tarvittavassa laajuudessa ennen harjoituksen alkamista jokaiselle harjoitukseen osallistuvalle henkilölle.

3. AMMUTUT LAUKAUKSET
Jokaiselta radalta on oma kansio majoitusrakennus Hauhossa ja sinne on merkittävä ohjeistuksen mukaisesti ammutut laukaukset. Laukaukset on merkittävä päivittäin, missä näkyy myös kellonajat. Sähköiseen ilmoitusmenettelyyn siirryttäessä tulee tällöin myös ilmoittaa päivittäin ammutut laukaukset, eri kaliperit ja kellonaika.

Voimassaoleva ympäristölupa: Hämeen Ympäristökeskus lupapäätös Nro YSO/77/2009/24.06.2009
Ennen sähköiseen ilmoitukseen siirtymistä ammutut laukausmäärät ilmoitetaan Panssariprikaatiin, Hälvälän- ja Tarusjärven ampumaratojen valvojalle. Laukausmäärät ilmoittaa koulutuskeskuksen hoitaja. Radat tulee olla ammuntojen jälkeen siistittynä. Ammunnan-, harjoituksenjohtaja on henkilökohtaisesti vastuussa alueen siisteydestä. Siivottomaan kuntoon jätetyn radan siivouksen kustannukset tultaneen veloittamaan siivouksen laiminlyönnistä vastaavaa tahoa. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että ko. siivouksen laiminlyönnin tekijältä evätään jatkossa ratojen käyttöoikeus