Tietoja Padasjoen koulutuskeskuksesta
Puolustusministeriö luovutti helmikuussa 1996 korvauksetta maanpuolustusjärjestöille koulutus- ja harjoitusalueen Padasjoelta. Padasjoki sijaitsee Päijät-Hämeessä noin 50 kilometriä Lahdesta pohjoiseen Lahti – Jämsä tien varrella.

Alueella on kunnostettu puolustusvoimien 150 m:n ampumarata ja siellä on myös Padasjoen Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata, sekä Padasjoen reserviyhdistysten pistoolirata ja sovelletun reserviläisammunnan (SRA) rata.

Padasjoen koulutuskeskuksen rakennuskantaa uudistetaan 2022-2023 aikana. Remontti alkaa vanhan saunan purkamisella ja uuden rakentamisella, Hauho-majoitusparakki on toistaiseksi käytössä ja siinä on 20 henkilölle majoitus. Varaa tilat liiton toimistosta varauksen yhteydessä.

Harjoitusalueelle on aikanaan pystytetty Tielaitoksen lahjoittamat kaksi majoitusparakkia, yksi varastoparakki ja kaksi saunaa. Nyt ainoassa majoitustilassa, Hauhossa, on luokka- ja ruokailutila sekä keittiö- ja kuivaustilat. Juomakelpoista vettä ei hanoista tule, eli kannattaa ottaa omat juomavedet mukaan.  Saunoihin sopii vain viisi – kuusi henkilöä lauteille kerrallaan, mutta alueella oleva puolustusvoimien joukkuesauna on tarvittaessa reserviläistenkin käytössä.

Maastotoimintaa varten on varastoparakissa sissitelttoja, ahkioita, louevaatteita, metsäsuksia, lämpöastioita jne. Alueella voidaan järjestää ampumatoimintaa, suunnistusta, maastotoimintaa ja erilaista koulutusta kuten esim. MPK:n kursseja.

Varaukset liiton toimistolta
Varauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) varaava yhdistys ja liitto johon kuuluu, 2) päivämäärät, 3) tilaisuuden aihe, 4) vastuuhenkilön yhteystiedot, 5) mitä ampumaratoja tarvitaan  ja ammunnan johtajat 6) tarvitaanko koko keskus käyttöön, vai mahtuuko toinenkin käyttäjäryhmä samaan aikaan paikalle.

Yhteyshenkilö
Koulutuskeskuksen valvojana toimii Tapani Suppula, puh. 040  543 8753 suppula.tapani@gmail.com. Koulutuskeskukseen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa tehdään aina ilmoitus valvojalle.

AJO-OHJEET
Lännestä (Hämeenlinna-Tuulos -suunnasta)
Tuuloksesta tietä 53 Taulun/Padasjoen risteykseen (ABC-asema) tielle 24. Käännytään etelään ja ajetaan 5 km risteykseen, jossa kyltti Iso-Tarus länteen ja Nyystölä itään. Käännytään Taruksentielle. Aja hiekkatietä 3 km, joka risteyksestä vasemmalle ja olet 150 metrin ampumaradan vallin päädyssä. Majoitusparakit ovat tästä noin 50 metrin päässä.

Etelästä (Lahden suunnasta)
Lahdesta tietä 24 Vääksyyn ja siitä jatketaan tietä 24 vielä n. 22 km risteykseen, jossa kyltti Iso-Tarus länteen ja Nyystölä itään. Käännytään Taruksentielle. Aja hiekkatietä 3 km, joka risteyksestä vasemmalle ja olet 150 metrin ampumaradan vallin päädyssä. Majoitusparakit ovat tästä noin 50 metrin päässä.

Pohjoisesta (Jyväskylä-Jämsä -suunnasta)
Jämsästä tietä 24 Taulun/Padasjoen risteykseen (ABC-asema) ja siitä jatketaan tietä 24 vielä 5 km risteykseen, jossa kyltti Iso-Tarus länteen ja Nyystölä itään. Käännytään Taruksentielle. Aja hiekkatietä 3 km, joka risteyksestä vasemmalle ja olet 150 metrin ampumaradan vallin päädyssä. Majoitusparakki ovat tästä noin 50 metrin päässä.