Jokaisen jäsenen vastuulla on ajantasaisten yhteystietojen päivittäminen maanpuolustusreksiteriin.
Yhteystietosi voit päivittää Maanpuolustusrekisterin eAsiointipalvelussa.