Yhdistyksemme jäseneksi voidaan hyväksyä 18v täyttänyt asepalveluksen suorittanut Suomen kansalainen ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta, myös miehistöön kuuluvat. Tämä tuli mahdolliseksi vuonna 1996. Jäseneksi hyväksymme myös yhteisöt ja yritykset.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen osallistuvat itse aktiivisesti muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin, Reserviläisliiton tapahtumiin sekä esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseille.

Yhdistyksen oma toiminta sisältää pääasiassa;
– Padasjoen harjoitukset kolme kertaa vuodessa (talvi, kevät, syksy)
– Joulutulet/joulusauna joulukuussa
– Munkkalan ampumaradan käyttö
– Kunniavartio ja paraatiosallistumisia paikallisiin ja Itä-Uudellamaalla oleviin tapahtumiin
– Kilpaialuihin ja muihin vastaaviin osallistuminen