Rata on suljettu muilta kuin puolustusvoimain henkilöstöltä ja pv:n toiminnalta toistaiseksi korona-virukesta johtuen.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus päästä ampumaan Reserviupseerikoulun / Puolustusvoimien ylläpitämälle Lupinmäen ampumaradalle. Lisätietoja Haminan käynneistä voit kysyä sihteeriltä. Sähköpostiosoitteen löydät Johtokunta-sivulta.

Haminan ampumarata sijaitsee Lupinmäessä ja siellä on mahdollisuus käyttää 150 m ja 300m kivääriratoja. Radalla käytetään omia tauluja ja kaikki jätteet korjataan aina ammunnan jälkeen asianmukaisiin jätteenkeräily pisteisiin. Radalla noudatetaan PV:n turvasääntöjä ja edellytyksenä on radan johtosäännön tunteminen. Kerran vuodessa yhdistys toimittaa listan radan haltijalle niistä jäsenistä jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa radan käyttöön.