Reserviläisliiton sivustouudistus ja toiminnanseuranta

Reserviläisliiton sivustouudistuksen myötä on yhdistyksille luotu sivustot Reserviläisliiton sivujen yhteyteen.

Porvoon Reserviläisten sivut löytyy osoitteesta https://porvoon-reservilaiset.reservilaisliitto.fi

Piirien ja yhdistyksien toiminnanseuranta muuttuu vuodesta 2021 lähtien. Jatkossa kaikki tapahtumat tulee kirjata uusien yhdistyssivujen tapahtumakalenteriin. Tämä on ehtona sille, että piireille maksetaan suoritusperusteista piiritukea. Uuden tapahtumaraportoinnin ansiosta liitto pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan, mitä paikallistasolla tapahtuu ja hyödyntämään tätä tietoa mm. tiedottamisessa.

Lisätietoja sivustouudistuksesta https://www.reservilaisliitto.fi/sivustouudistus/
Nykyistä sivustoa www.prvres.fi päivitetään muutoksesta huolimatta toistaiseksi.