Yhdistyslakiin muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt 24.4.2020 yhdistyslakiin muutoksen koskien yhdistyksen kokouksen järjestämistä. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa tai yhdistyksen säännöissä määrättäisiin aiemmasta määräajasta. Yhdistyksen hallitus voi myös sallia etäosallistumisen kokoukseen, vaikka tällaista menettelyä ei ole mainittu yhdistyksen säännöissä.

Lisäksi yhdistyksen kokoukseen on lakimuutoksen myötä mahdollisuus osallistua valtuutetun välityksellä. Mikäli siis kokoukseen osallistuja kuuluu riskiryhmään tai on yli 70-vuotias, niin hän voi valtuuttaa esimerkiksi läheisensä osallistumaan kokoukseen puolestaan.