Munkkalan ampumaradan käytön rajoittaminen

Ampumaratayhdistyksen hallituksen 22.3.2020 kokouksen päätöstiedote.
Koronavirus (Covid-19) epidemiasta johtuen rajoitetaan ampumaradan käyttöä merkittävästi. AINOASTAAN yksittäiset, paikallisten jäsenyhdistysten jäsenet saavat käyttää rataa omaan henkilökohtaiseen ammunnanharjoitteluun. Järjestettyjä tilaisuuksia, koulutuksia tai kokoontumisia ei sallita Munkkalan ampumaradalla.

KAIKKI vieraiden tuominen radalle on kielletty! Päivämaksulla ei voi tuoda mukanaan vieraita ja se koskee kaikkia. Piittaamattomuus kiellosta tai muu kikkailu asian tiimoilta johtaa porttiohjauksen käyttöoikeuden poistamiseen. PÄIVÄ/(VIERAS)MAKSUKÄYTÄNTÖ ei ole voimassa toistaiseksi!

Uusia paikallisiin jäsenyhdistyksiin kuulumattomia harrastajia ei myöskään tällä hetkellä oteta radalle. Kaikki uudet jäsenyhdistysten käyttömaksu ja portinohjauspyynnöt tarkastetaan. Uusien JÄSENYHDISTYKSIIN KUULUMATTOMIEN ratamaksukäytäntö  ei ole voimassa toistaiseksi!

Ammunnanharrastajien tavatessa on erittäin tarkkaan pidettävä huolta ja noudatettava valtakunnallisesti annetuja suosituksia lähikontaktista, käsihygieniasta (myös ampumarataolosuhteissa), yskimisestä, aivastelusta, niistämisestä jne. mikä saattaa korostua ulkoilmaharrastuksissa.

Nyt AINOASTAAN paikallisten harrastajien järkevällä ja ymmärtäväisellä yhteistyöllä sekä annettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattamisella voidaan sallia radan RAJOITETTU toiminta.

Ampumaratayhdistyksen hallitus on varautunut sulkemaan radan jos toiminta antaa siihen aihetta tai viranomaisten määräykset, suositukset tahi mitkään muut seikat niin vaativat.

Tämä päätös on voimassa välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.