Syyskokouksen päätöksiä 19.11.2019

Porvoon Reserviläiset ry:n syyskokouksessa 19.11.2019 valittiin vuodelle 2020 puheenjohtajaksi Heikki Kela. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Ville Strandvall, Sakari Vehkala ja Teemu Potkonen valittiin uudelleen hallitukseen kaudelle 2020-2021. Uutena jäsenenä hallitukseen vuodelle 2020 valittiin Jussi Mäkinen. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat 2020 Tuomo Pitsinki ja Jarno Orre. Vuoden 2020 jäsenmaksuksi kokous päätti 43€. Yhdistyksen vuoden reserviläiseksi nimetiin Tuomo Pitsinki.
Kokousta ennen kuulimme Juha Joenpolven erittäin mielenkiintoisen esitelmän sotilaslaskuvarjosta SF10A.